Isten: Biblia

Könyvajánlóink közül kihagyhatatlan a Könyvek Könyve. A böjti időben talán különösen jól jön egy kis buzdítás annak kapcsán, hogy miért érdemes Isten Szavára időt szánnunk. Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe Gábriel Zoli erre vonatkozó gondolatait!


Isten Egyetlen Szót mond ki valójában. Ebben a Szóban Magát formázza meg és ejti ki. Ez a Szó a Biblia egészének üzenete, de több annál. Evvel a Szóval van tele Isten atyai Szíve. Tulajdonképpen ez a Szó az Ő Szíve. Ez az Szó a történelem egy pontján megtestesült. Aki ezt a Szót hallja, az Atya Szívét hallja, aki ezt a Szót az idő tekercsére leírva látja, az Atyát látja.

Ez a Szó magyarul így hangzik: JÉZUS, mennyeiül pedig így: az Atya Szíve.

A Zsidókhoz írt levélben olvashatjuk: Sokszor és sokféle módon szólt hajdan Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső napokban pedig Fia által szólt hozzánk, akit a mindenség örökösévé rendelt, aki által a világokat is teremtette, s aki – mivel az ő dicsőségének fénye és lényegének képmása, és mindent fenntart hatalmának igéjével –, miután a bűnöktől megtisztulást szerzett, a Fölség jobbján ül a magasságban.” (Zsid 1,1-3)

Jézus az Atya lényegének – más fordításban lényének – képmása. Istenben nincsen lényeges és lényegtelen. Isten végtelen teljessége maga a Lényeg. És ez Jézusban látható, hallható.  „Aki engem látott, az Atyát látta.” (Jn 14, 9) Tehát nemcsak valami nagyon igaz és fontos dolgot az Atyáról, hanem Őt Magát.

Kicsit eljátszhatunk a gondolattal, hogyan élnénk meg azt, ha életünk folyamán egyetlen egyszer mondhatnánk ki egyetlen szót, amiről azt szeretnénk, hogy teljesen kifejezze a világ számára, hogy mi kik vagyunk. Utólag nem lehet újra próbálkozni, korrigálni. Hogyan készülnénk erre, hogyan szerveznénk meg a körülményeket, mit éreznénk azon a napon, amikor ez meg fog történni, milyen érzés töltene el, miután kimondtuk magunkat a világba? Isten megtette ezt. Vajon Ő hogy élte át mindezt?

A Biblia minden szava ezt a Szót mondja ki.

A Színeváltozás történetében (pl. Lk 9,28-36) az Ószövetség két meghatározó alakja (Mózes – Törvény, Illés – Próféták) Jézussal Őróla beszélgetnek. Ez a Biblia gyönyörű képe. Minden szó, sor, történet, és mindenki Jézusról beszél. Az Atya mondata csak ezt erősíti meg: kimondtam ezt a Szót, ezentúl Őt hallgassátok. Ehhez, Hozzá már nem akarok, és nem fogok hozzátenni semmit.  Amikor pedig elhangzott ez a mondat Isten dicsőségének felhőjéből, mindenki eltűnt, csak Jézus maradt egyedül. Nincs másra szükség. Őt kell hallgatni.

Ha helyesen akarjuk érteni a Szentírás szavait, szükség van erre a Megoldókulcsra. A Biblia, ha része ennek a Szónak, akkor ez a Szó lehet az egyetlen helyes értelmezése. Ez a megtestesült Szó pedig a történelem egy pontján néhány napra elhallgatott ugyan, de csak azért, hogy még nagyobb erővel szólaljon meg, és ne hallgasson el soha többé.

Jézus él! Méghozzá bennünk él!

Mindarról, amit olvasunk, a bennünk élő Jézust kérdezhetjük, és amit olvasunk, összevethetjük azzal, amit Belőle ismerünk, amilyennek Őt tapasztaljuk. Minél jobban megismerjük Őt, minél többet beszélgetünk Vele a szívünkben, annál inkább válik világossá, hogy a Bibliában is minden Róla szól. Az Ő szavai bennünk soha nem mondanak ellent a Biblia helyesen értelmezett szavainak. Csak kibontják, élettel, színnel, fénnyel töltik meg azokat. Van, hogy a bennünk élő Jézustól hallok valamit először, amire később csodálkozom rá a Bibliában, de olyan is van, hogy egy ismert részletet bont ki, aktualizál számunkra.

Jézus, a bennünk élő Szó miatt mi is Isten megtestesült szavai vagyunk a világban. Akkor is, ha nem csupán a Biblia szavait mondjuk ki. Minél mélyebb a Vele való közösség, kapcsolat, annál jobban érthető, annál artikuláltabb, világosabb és erőteljesebb ez a Szó, akkor is, ha nem kiáltunk, csak suttogunk.

Elmélkedő kérdések:
Hogyan engedelmeskedhetnél az Atya szózatának: „Őt hallgassátok!” (Lk 9,35)?
A benned élő Jézus hogyan tette érhetővé, élővé, hogyan bontotta ki a Biblia üzenetét?
Tapasztaltad-e, ha igen, mikor, hogyan, hogy Isten élő szava vagy a világ számára? 

Gábriel Zoli


Két, a Biblia olvasásával kapcsolatos tanúságtételt is szeretettel ajánlunk figyelmetekbe:
Sok oldala, kegyelme lehet a Biblia olvasásának
Szentírásolvasás a Szentlélekkel