A tápiós kisebb testvérek 8 boldogsága

Nehéz megfogalmaznunk, hogy kiket is nevezünk kisebb testvéreknek. Maga az elnevezés a ferences szerzetes közösségekből ered, magát a rendet is a Kisebb Testvérek Rendjének nevezik. „Az alapító lelkisége nyomán a barátok életében különleges helyet kap az imádság és áhítat, a testvéri élet, a minoritás (a szegénység, a »kicsinység« és a kitaszítottakkal való szolidaritás), valamint az evangelizáció.” (Forrás)

Ha pontos definíció erre nem is létezik, pár éve összegyűjtöttünk 8 tulajdonságot, amiről azt gondoljuk, hogy egy jó tápiós kisebb testvér ismérvének kell lennie:

  1. Boldogok azok a kisebb testvérek, akik megélik, hogy a közösségben az nagyobb, aki szolgál.
  2. Boldogok azok a kisebb testvérek, akik máriás lelkülettel Jézust adják.
  3. Boldogok azok a kisebb testvérek, akik személyes kapcsolatban élnek az Úrral és követik a Szentlélek vezetését.
  4. Boldogok azok a kisebb testvérek, akik felkészültek.
  5. Boldogok azok a kisebb testvérek, akik alázatosak, és szeretettel támogatják egymást.
  6. Boldogok azok a kisebb testvérek, akik engedelmesek és az egység emberei.
  7. Boldogok azok a kisebb testvérek, akik állhatatosak, de nem csak a táborok idején, hanem a hétköznapokban is példát mutatnak.
  8. Boldogok azok a kisebb testvérek, akik missziós lelkületűek és személyválogatás nélkül mindenkivel testvéri közösségre törekszenek, a saját plébániájukon is.

Aki tehát a fentiek jegyében kisebb testvér, az garantáltan boldog. :)