Útban Pünkösd felé...

Az Úr Jézus a Mennyei Atya Egyszülött Fia, aki emberként élte meg a fiúi életét emberi körülmények között. Legkönnyebb megérteni, de legnehezebb megvalósítani, hogy példáját kövessük. Magunktól ez lehetetlen, ehhez Isten Lelke szükséges. Az Úr Jézus nemcsak példát adott, hanem Szentlelkét is adta, akit a keresztfán élt át, és Pünkösdkor küldte el. Most kettős feladatunk van húsvét után: begyakorolni az Úr Jézussal való lelki kapcsolatot, és várni a Szentlelket.

Most az első feladatról mondok néhány szót. Ti, akik elolvassátok ezeket a sorokat, vallásos fiatalok vagytok. Megvalljátok életetekkel a hiteteket. Ma, ti is tudjátok, sokkal nehezebb a hitünk szerint élni, mint régebben, mert több a kísértés, és gyengébbek vagytok. A tápió első ifjúságának óriási többsége ipari tanuló volt, dolgoztak, elmentek katonának, felépítették a házukat stb. De Krisztust követni régen sem volt könnyű. Régen sem voltak sokan, akik radikálisan követték az Úr Jézust.

Most, a húsvéti időben határozzátok el, hogy nem néha, nem feléből, harmadából akarjátok követni az Úr Jézust, hanem komolyan. Ez nem megy egyszerre, az égvilágon semmi sem megy könnyen, ami komoly dolog. Döntsétek el, hogy Jézussal akartok élni, és igyekezzetek gyakorolni.

Szegedi atya