Eljöttem hozzád, Jézus!

Eljöttem hozzád, Jézus, a fény vezérelt.
Eljöttem és minden kincsemet elhoztam néked.
Fogadd el hát szívemet, életemet!
Sötét éjszakában kerestelek én.
Csillagjelre léptem, követtem a fényt.
Nem hittem én, hogy jászolnál vár a király.

Az adventi koszorú négy gyertyájának fénye Krisztusra mutat, akinek születésével világosság támad a sötét világban, hiszen Jézus a világ világossága. Kit is idézhetnénk ezzel kapcsolatban, ha nem Szent János evangélistát?

„Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, ő volt kezdetben Istennél. Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett. Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága. A világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel. Föllépett egy ember, az Isten küldte, s János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, csak tanúságot kellett tennie a világosságról. Az Ige volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít. A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. (…) S az Ige testté lett, és közöttünk élt.” (Jn 1,1-14)

Rajtunk áll, hogy a világosságot, vagy a sötétséget választjuk-e. Jézus az igazi világosság, aki mindannyiunk életébe fényt hozhat. Az Ő fénye vezethet minket a sötétségben, csak követnünk kell. És ha befogadjuk Őt, Isten gyermekeinek hívnak minket, és általa mi is a világ világossága lehetünk (vö. Mt 5,14)!

Elfogadjuk-e ezt a meghívást? Rálépünk-e a csillagjelre? Az Úr már itt van.

 Isten megígérte a megváltást.
Hitünk Krisztusban beteljesedik.
Ha tehát reméljük, amit nem látunk, várjuk állhatatosan.
Reményünk Krisztusban beteljesedik.
Örüljetek az Úrban szüntelenül! Az Úr közel van!
Örömünk Krisztusban beteljesedik.
Isten a szeretet.
Szeretetünk Krisztusban beteljesedik.

A hit, a remény, az öröm és a szeretet lángja, Jézusban kiteljesedve világítsa be Karácsonyunkat és egész életünket, hogy mi is elvihessük a Fényt a világba!