Nagyböjti gondolatok V.

Hogyan kell otthon ünnepelni? Ezt nagyon jól lehet tanulni a zsidóktól, mert ők a 70 éven át tartó babiloni fogságban nagyon jól megtanulták az ünneplést. Azt mondják, hogy a zsidókat a szombat megünneplése tartja össze. Az ünnepléshez először is kell egy összetartó közösség, amely ünnepel. A zsidók otthon széthúzó, veszekedő társaság voltak. A közös baj először még széthúzóbbá tette őket, de idővel, hogy fogságba kerültek, az összehozta őket. Ha nem is azonnal, de a közös bajban fokozatosan összecsiszolódtak.
Egy nagymama mesélte, hogy a veje és az unokája most otthon vannak, és igen nagy feszültség van köztük állandóan. Tehát, ha ünnepelni akarunk otthon, akkor először is törekedni kell arra, hogy egymást szerető közösség legyen a család. Most több feszültség lehet az otthonainkban, ezeket a feszültségeket érdemes megbeszélni, hogy a bajból jót hozzunk ki, és ne még nagyobb baj származzék belőle. Mi leszoktunk arról, hogy közös lelki céljaink legyenek. Itt a jó alkalom! Gyakoroljunk, hogy egymást megbecsülő, szolgáló, szeretető közösségekké váljunk!

Az ünnepléshez Istent imádó, tiszta szívű közösség kell. Izrael népe hazájában bálványimádó lett az idők folyamán. A templom teteje beszakadt, a hozzá vezető utat benőtte a gaz, az Írást elfelejtették, a romok alatt porladt. Mennyit kellett szenvedniük, mennyi szemrehányást tettek az Úrnak, míg lassan megbékéltek, bűnbánatra jutottak. Nekünk is vannak bálványaink, amelyekért élünk. Kinek-kinek magának kell megvizsgálnia, hogy neki milyen képe van Jézus Krisztusról, mennyire mellékesek előtte, s mennyire ragyognak előtte a divatos bálványok. Nyilván sok bálványa van a mai társadalomnak, más a fiatalé, más az idősé, más egyiké és más a másiké.
Miről beszélünk legszívesebben, miért hozunk áldozatot magunktól? Mire vagyunk büszkék? Kikkel beszélünk szívesen? Nyilván azzal, akivel egy a kincsünk.

Szegedi atya

Ha családjaink egymást szerető közösségekké váltak, együtt könnyebben meg tudjuk szentelni a vasárnapjainkat is. Különböző tevékenységekkel tehetjük meg ezt: pl. szentmise-közvetítés követésével, Szentírásolvasással, vallásos témájú könyv olvasásával, hosszabb imádsággal, keresztút végzésével, vallásos témáról való beszélgetéssel, rászorulók megsegítésével stb. Buzdítunk mindenkit, hogy az online szentmise mellett valamit még válasszon! Továbbá figyelmetekbe ajánljuk Szent II. János Pál pápa egyik apostoli levelét, a Dies Domini-t, amely a vasárnap megszenteléséről szól. (Akár ennek részletekben való elolvasásával is megszentelhetjük a napot! ;) )