Lélekben tartó - november

Kedves Tápiós Testvérek!

November hónapban ünnepeljük Mindenszentek ünnepét, gondolunk meghalt hozzátartozóinkra, emellett számos nagy szent ünnepe is megtalálható. Mindenszentek és Halottak napja után Szent Imre herceget ünnepeljük. A hónap közepén ünnepeljük Skóciai Szent Margitot, a világegyházban vele együtt ünneplik Árpád-házi Szent Erzsébetet, a magyar egyház Erzsébetet három nappal később ünnepli. November végén ünnepeljük Alexandriai Szent Katalint és Szent András apostolt is. Kérjük közbenjárásukat életünkre!


Olvasd el!

  1. hét: Lk 12,35-40
  2. hét: Lk 19,1-10
  3. hét: Lk 6,27-38
  4. hét: Lk 21,-36


Ima

Szent Imre herceg imája

Úristen, te az egész világ gondviselője vagy.
Te adsz erőt a gyönge embernek,
a te kezedben van a fejedelmek lelke.
Te hatalmasabb vagy minden földi királynál.
Tégy velem tetszésed szerint! Amen.

Ima Szent Imre herceghez

Isten kedves szentje, a magyar egyház virágos kertjének első liliomszála, szűz Szent Imre, áldom a nagy Istent, ki téged annyi malaszttal megszeretett, hogy a gyarló testben tisztán éltél és tisztaságodat eljegyzésedben is szeplőtelenül megőrizted.
Hódolva köszöntelek és tisztellek ezért az egész anyaszentegyházzal együtt a szüzek isteni jegyesének, az Úr Jézusnak trónjánál, hogy népünk ifjúsága velem együtt a tiszta életet, amelyben te nekünk oly fényes például szolgálsz, nagyra becsülje, az ártatlanság útjába gördülő akadályokat elszánt erős akarattal legyőzze, teste-lelke tisztaságát megőrizze, s így nemzetünk életerős, hősies keresztény nemzedékben újjászülessék, fiainak üdvösségére, hivatásának hűséges betöltésére és a Te dicsőségedre. Amen.

Ima Szent Erzsébet közbenjárásáért 

Szent Erzsébet! Te Krisztus szemével néztél, Krisztus kezével adtál, Krisztus szívével szerettél... Segíts, hogy mi is Krisztus szemével lássunk, Krisztus kezével adjunk, az Ő szeretetével szeressünk. Remélünk benned, bízunk benned, Isten munkatársát látjuk benned, Krisztus szemével néző, Krisztus kezével adó, Krisztus szívével szerető Szent Erzsébet! Amen.

Tápiós ima

Házi feladat

Kérjük a hónap szentjeinek közbenjárását közösségeinkre!

Imádkozzunk azokért, akik megbántottak minket!

Irodalmi rész

József Attila: Kopogtatás nélkül

Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám,

de gondold jól meg,

szalmazsákomra fektetlek, porral sóhajt a zizegő szalma.

A kancsóba friss vizet hozok be néked,

cipődet, mielőtt elmégy, letörlöm,

itt nem zavar bennünket senki,

görnyedvén ruhánkat nyugodtan foltozhatod.

Nagy csönd a csönd, néked is szólok,

ha fáradt vagy, egyetlen székemre leültetlek,

melegben levethesz nyakkendőt, gallért,

ha éhes vagy, tiszta papirt kapsz tányérul, amikor akad más is,

hanem akkor hagyj nékem is, én is örökké éhes vagyok.

Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám,

de gondold jól meg,

bántana, ha azután sokáig elkerülnél.

(1926. április)

 

Várady Endre: Halottak napja

Égnek a gyertyák,
kelnek emlékek:
Megvilágítják
a létet, nemlétet.

Szépek a sírok.
Élnek a fények.
Villannak képek,
régi remények.

Virágok színe
messzire látszik.
Révedő szemünk
tegnappal játszik.

Halk moraj tölti
be a környéket.
Emlékmozaik
alkot tűnt képet.

Körben állnak
az ismerősök:
A múlt tanúi,
s a néhai ősök.

Eggyé olvad a
múlt és jelen:
Összemosódik,
amennyiben

elhunytjaink
velünk "élnek".
Feltámadnak
az emlékek.

Amennyiben valamilyen javaslatod lenne,
vagy esetleg az adott hónapban van lelki élményed,
amit a Lélekben tartóhoz kötsz,
kérjük írd meg nekünk a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre!