Gyászhír – elhunyt Köncse József atya

Fájó szívvel adjuk hírül, hogy a tápiósülyi plébánia kisegítő lelkésze, Köncse József atya, 2021. november 21-én este a Mennyei Atya országába költözött. Szép jel, hogy ez éppen Krisztus, a mindenség Királya ünnepén (az egyházi év utolsó vasárnapján) történt. József atya 53 évet élt ezen a földön.

Tápiósülyben 2016. június 20-tól volt kisegítő lelkész. Az itt töltött ideje alatt mindig számíthattunk rá, rendszeres látogatója volt a tápiós táboroknak, akár gyóntatni, akár szentmisét bemutatni hívtuk magunk közé.

Köszönjük Istennek őt! Köszönjük az ő szolgálatát, köszönjük, hogy az Istennek szentelt életével olyan sok jót ajándékozott nekünk! Köszönjük, hogy példaként állt előttünk az Egyház felé tanúsított hűségében, Mária-szeretetében, a szentek tiszteletében! Imádkozzunk lelki üdvéért, kérjük az ő közbenjárását!

Álljon itt egy üzenet, talán Tőle, mely a vasárnapi ünnepi szentleckéből való:
„Testvéreim! Jézus Krisztus hűséges tanú, elsőszülött a holtak közül és a föld királyainak fejedelme. Ő szeret minket. Vérével megváltott bűneinktől, s Atyjának, az Istennek országává és papjaivá tett bennünket. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.” (Jel 1,5-6)

Adj, Uram, örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki!
Nyugodjon békességben Jézus, Mária szent nevében! Amen.

forrás: www.tapiosuly.hu