Gyémántmisén ünnepeltünk

2019. november 30-án pappászentelésének 60. évfordulóját ünnepelte Dr. Szegedi László atya, tápiósülyi plébános, közösségünk lelkivezetője. A gyémántmisén az ünnepelttel Marton Zsolt megyéspüspök, Varga Lajos segédpüspök, több paptestvér, Czerván György térségi képviselő úr, Horinka László polgármester úr és Sülysáp város képviselő-testületének tagjai, a helyi, a környező települések hívei és messzebbről érkezett vendégek vettek részt. A nagy érdeklődésre való tekintettel a szentmisét kivetítették a plébánia nagytermében, illetve a Tápiómenti Nagyboldogasszony Közösség Facebook oldalán élőben is közvetítettük, amely utólag is megtekinthető.
Az eseményről képes beszámoló olvasható a Váci Egyhámegye (valamint a Magyar Kurír) honlapján, illetve a tápiósülyi plébánia honlapján elérhető az egyházközség lapjának (Kisboldogasszony Figyel-Ő) ünnepi száma is, amelyben teljes terjedelmében olvasható Szegedi atya gyémántmisés prédikációja.

Alábbiakban néhány tápiós kisebb testvér személyes gondolatát szeretnénk megosztani, amelyek arról árulkodnak, hogy nekünk milyen volt részt venni egy ilyen ünnepi misén.

Ahogy körbenéztem a gyémántmisén, azt láttam, hogy akik jelen vagyunk, valami nagyon mély dolgot köszönhetünk Szegedi atyának. Egy szívvel adtunk hálát vele együtt Istennek, hogy milyen jót tett vele papsága eddigi részében és általa mennyi ember szívéhez hozta közelebb Krisztust és az ő anyját, Máriát. Szinte kézzelfogható volt ez az örömteli hála.

Balogh Bori

Ministránsként részt venni annak a papnak a gyémántmiséjén, aki eddigi egész életemre hatalmas befolyást gyakorolt, rendkívül felemelő élmény volt, hiszen nem csak imákkal, de fizikailag is végig ott tudtam lenni Szegedi atya közelében. Most, amikor Pannonhalmán a gimnáziumban nap mint nap elmegyek az atya tablója mellett, ugyanazokon a folyosókon, melyeken valaha ő is járt, mindig az a néhány szívmelengető és békés perc jut eszembe, mikor megkaptuk Szegedi atya gyémántmisés áldását. Azt az áldást nem is ő adta igazából, hanem maga az Isten...

Pelyhe Gergő

Mindannyiunk Istenhez vezető útja más. Megható volt látni, hogy Szegedi atya életén keresztül mennyi mindent tudott Krisztus véghez vinni mások életében. Erről tett ugyanis tanúságot az a rengeteg ember, aki együtt ünnepelt!

Horinka Dóri

Csodálatos volt a szentélyből végignézni a bevonulást! Rengeteg pap kísérte az oltárhoz Szegedi atyát. És amikor mindannyian együtt mondták az átváltoztatás szavait, hatalmas erővel robajlottak azok a levegőben. Ünnepkor az ünnepeltet ünnepeljük. Mindenki Szegedi atyáért volt ott, valamennyien hála telt szívvel. De a leghálásabb mindannyiunk közül az az Úr Jézus volt, aki a kb. 20 pap hangjának együttes „mennydörgésekor” beletestesült a kenyérbe és borba…

Dinnyésné Cseri Emi

Az egész Tápiómenti Nagyboldogasszony Közösség hálás Szegedi atyának és Szegedi atyáért, az ő munkájáért, gondolataiért, szavaiért, amelyeknek közvetítője, amelyek által példát mutat nekünk, miként kell az Isten országát elgondolni és keresni! Hálásak vagyunk a Szűzanya gondviselő szeretetéért és Istennek a kegyelmekért, amelyekkel eláraszt bennünket! Hálásak vagyunk, hogy van egy Szegedi atyánk már 32 éve, akin keresztül mindezt tapasztaljuk!

A képekért köszönetet mondunk Szentgyörgyváry Szilveszternek!

A Váci Egyházmegye sajtósai készítettek egy riportot is Szegedi atyával ebből az alkalomból, amely IDE kattintva megtekinthető.

Zárásképpen álljon itt pár gondolat a gyémántmisés szavaiból: „Krisztus nekem elsősorban nem barát, testvér, hanem megtestesült Isten, a bűnbe esett világ Megváltója, aki engem meghívott szolgálati és királyi papjának, társának, barátjának, testvérének a szent Egyházban, jegyesének a világ megváltásában. Hűséges az Isten. Papszentelésem alkalmával azt jelentette, hogy pappá szenteltek állami tilalom ellenére. Ma azt jelenti, hogy egész életem minden eseményében belém testesült, azonosult velem, szolgált engem, hogy szolgálhassam Őt.”